Ei helg på Heimdal plattforma.

Heimdal skal ha reveisjonsstans til sommaren og i den sammanheng hadde eg og en kollega en tur ut for å gå opp forkantaktivitetane som har med ventiler å gjøre. Var ute frå 8 til 11 mai. Kanonbra veit ute og goo mat..

TABELLEN viser produksjonssammensetningen fra Heimdal-feltet i perioden 2004 til 2006, råolje i Sm3, naturgass i millioner kubikkmeter (Sm3):

 HEIMDAL:

 Råolje

 NGL

 Kondensat 

Naturgass (MSm3)

 2004

51 014

 0

 0

337

 2005

45 421

0

0

292

 2006

22 796

0

 0

158

 2007

25 617

0

0

149

 2008  22 366  0  0  192
(KILDE: OD og SSB, 2007-2009).

HEIMDALL-NAVNET: Feltet har fått navn etter den norrøne guden, Heimdall, den rene ildens gud, som voktet passasjen over regnbuen Bivrost mellom Midgard og Ã…sgard. Heimdall var en sentral skikkelse i norrøn mytologi.

heimdal-plattform11

heimdal-plattform21