Billigst bredbåndstelefon?

Skal du ha bredbåndstelefon? Her er den billigste akkurat nå!

Bredbåndstelefoni har tatt av i Norge.
– Det er hyppigere prisendringer innen bredbåndstelefoni enn fasttelefoni, melder Post- og tilsynet.

Ifølge tall hentet fra Post- og teletilsynet juni 2005, hadde 106.000 av de totalt 750.000 husstandene med bredbånd, også installert en bredbåndstelefon. Av de nordiske landene, er Norge det landet med størst andel bredbåndstelefoni-brukere.

– Dette kommer bare til å vokse. Det kommer ikke til å avta, sier Håkon Sandsven, senior-rådgiver i Post- og teletilsynet.

Bredbåndstelefoni er en teknologi som lar deg ringe via Internett, i stedet for det vanlige telenettet. Du kjøper en adapter som kobles til hjemmetelefonen og datamaskinen, og skaffer deg et abonnement som lar deg ringe billig.

På grunn av massiv konkurranse i markedet, med allerede flere titalls forskjellige tilbydere i Norge akkurat nå, har det ført til en kontinuerlig priskrig hvor alle vil være billigst.

Velg riktig bredbåndstelefon

Store prisforskjeller – Velg riktig bredbåndstelefon

Er du en av de som sverger til fasttelefonen? Det er masse å spare ved å velge riktig abonnement.

Selv om så å si enhver har en mobiltelefon, er det mange som vil ha en fasttelefon i heimen. Har du internettilgang hjemme bør du kaste ut fasttelefonen og installere en bredbåndstelefon.

Økning på 15%
I løpet av første halvår i 2008 var det 1.539.940 private fasttelefoner i Norge. Det er en nedgang på 4% sammenlignet med samme periode i fjor. På samme tid var det 491.930 kunder med bredbåndstelefoni. Det er en oppgang på hele 15% fra 2007.

Bredbåndstelefoni er billigst
Dine Penger har sjekket hva det koster å ha fasttelefon og det er mange penger å spare på å velge riktig tilbyder. Det er definitivt billigst å ha en bredbåndstelefon i forhold til en analogtelefon. Prisene har vi hentet fra Telepriser.no.

Det kan være tilbydere som leverer bredbånd i Norge som ikke står på listen til Telepriser. I vår sammenligning har vi bare tatt med tilbyderne på Telepriser.no.

Må ha bredbånd i heimen
En forutsetning for at du kan ha en bredbåndstelefon hjemme er at du har et bredbåndsabonnement. Det er ikke alltid at abonnementet på bredbåndstelefon fra bredbåndstilbyderen din er den billigste.

Mye, mindre, minst
Dine Penger har sjekket prisene for tre forbrukere; en som ringer mye, en som ringer middels og en som ringer lite.

Slik fungerer IP-kommunikasjon

Slik fungerer IP-kommunikasjon

Denne siden beskriver for de teknisk interesserte mer i detalj hvordan bredbåndstelefoni/IP telefoni /telefoni/kommunikasjon på bredbånd fungerer og hvorfor begrepet tellerskritt etter vår mening er meningsløst for IP-kommunikasjon. Det er denne tekniske virkemåten som forklarer hvorfor IP-IP kommunikasjon setter oss i stand til å tilby betydelig billigere kommunikasjon for deg som forbruker.

Rent teknisk er Telio SA en IP-IP kommunikasjontilrettelegger som baserer sin tilrettelegging (signalering) på en protokoll som kalles Session Initiation Protocol (SIP). Måten tjenesten fungerer på har svært mange fellestrekk med MSN Messenger og Skype, men er i større grad tilrettelagt for at du som bruker også skal kunde anvende annen type hardware enn PC for å kommunisere, for et eksempel såkalte ATA-bokser (Analog Telephony Adapter) som sørger for at de signalene som dannes når du snakker inn i en telefon omformes til IP-trafikk, eller såkalte IP-telefoner, som egentlig ikke er noe annet enn små datamaskiner som har form som likner på tradisjonelle telefoner.

Om man gjør en sammenlikning med vanlig telefoni, så er SIP-adressen ekvivalent til en persons navn, IP-adressen er ekvivalent til personens telefonnummer, og SIP-proxy har rollen som ”telefonkatalog”, det vil si der en person (SIP-adresse) henvender seg dersom han lurer på telefonnummeret (=IP-adressen) til en annen person (= annen SIP adresse).

Det er måten kommunikasjonen mellom to brukere produseres på, og hvem som har hvilke roller i denne produksjonen som gjør at IP-IP bredbåndstelefoni skiller seg fundamentalt fra vanlig telefoni (og over tid vil all bredbåndstelefoni være IP-IP). Tjenestetilbyderens rolle er mer å sammenlikne med en leverandør av innhold som fasiliterer kommunikasjon, enn som en tradisjonell teleoperatør.

IP til IP (”peer to peer”) bredbåndstelefoni innebærer nemlig at man kun bruker et datanettverk, typisk Internett, til å kommunisere (både rent verbalt eller i kombinasjon med tekst og/eller video) mellom to endepunkter.

Et endepunkt vil typisk være deg som kunde eller IP-siden av en mediagateway som fasiliterer samtrafikk mellom det vanlige telenettet og internett. Telio SA driver ingen mediagateways selv, men vi har tilrettelagt for at denne SIP adressen du får tildelt hos oss, også kan registreres hos IP-telefonileverandører som driver slik samtrafikk med telenettet.

Forenklet er det mulig å omtale den IP-IP kommunikasjon vi tilrettelegger som en ”automatiserte telefonkatalog”, dvs at våre SIP proxy finner frem til, og hjelper til med å opprette samband mellom to endepunkter som sitter på hver sin IP-adresse (deg og den du vil kommunisere med, enten det er en annen sluttbruker eller IP-siden til en mediagateway til en operatør som leverer samtrafikk med telenettet). Og siden internett er globalt, så kan disse IP-adressene, både din, den du snakker med og SIP-proxy rent fysisk befinne seg hvor som helst i verden.

I disse dager når man også har tilgang til bredbånd på fly, så kan du kan til og med sitte i et fly 10.000 meter over bakken og kommunisere med den IP-adressen du blir tildelt av flyets bredbåndslink.

Rollen til et SIP proxy er ikke annet enn å gjøre det like lett for to parter å kommunisere over internett som over det vanlige telenettet. Alt du trenger å vite er telefonnummeret eller SIP adressen til den du ønsker å kontakte, så holder proxy-serveren rede på hvilken IP-adresse den enkelte SIP adresse er på til enhver tid. Når kontakt er opprettet, så har vi ingen rolle i samtalen som sådan, og deltar ikke overføringen av «talepakkene». Overføringen av «talepakkene» skjer mellom selve apparatene direkte over de bredbåndsforbindelsen endepunktene abonnerer på fra sin bredbåndstilbyder.
Det er faktisk slik at selv om våre SIP servere fjernes, så vil alle telefonsamtaler (på IP kaller vi det vanligvis kommunikasjonssesjoner) som allerede er i gang ikke påvirkes overhodet. Samtalene fortsetter som normalt fordi nettet som transporterer selve talepakkene kun er kundenes egne bredbåndsforbindelser.

BredbåndsTelefoni fra Telio – Markedets beste valg!

BredbåndsTelefoni = Gratis tellerskritt!
BredbåndsTelefoni vil snu opp-ned på telefonregningen din!
Suverent billigste leverandør ifølge Post- og Teletilsynets www.telepriser.no

Priser Telio BredbåndsTelefoni:
Samtaleavgifter: Enten gratis eller billigst
 Til Norge : GRATIS – hele døgnet – hele året
 Til Utlandet : GRATIS* – hele døgnet – hele året
 Til Mobil : GARANTERT BILLIGST! – GRATIS start avgift og 0,95 kr pr.min

 

 Abonnementsavgifter: Samme du betaler i dag
 Mini (1 telefonlinje) : 159 kr/mnd
 Fungerer som et vanlig analog abonnement. En telefonlinje og ett telefonnummer
 (samme som i dag), men du kan selvsagt ha flere telefonapparater.

 Medium (2 telefonlinjer): 239 kr/mnd
 Fungerer som et ISDN abonnement. Du får to telefonlinjer og nummer som kan
 anvendes samtidig. Ideelt for familier som har barn eller tenåringer i huset.

 Maxi (3 telefonlinjer) : 289 kr/mnd
 Telio Maxi er det ideelle løsning om du har hjemmekontor. 2 separate linjer og
 nummer for telefoni og en egen linje og nummer for telefax.

Ingen bindingstid!
Skulle du mot formodning ikke være fornøyd kan du uten noen form for gebyr si opp abonnementet når du måtte ønske.

Markedets beste prisgaranti!
Skulle du som abonnent hos oss finne samtaler som du kunne fått billigere hos en annen norsk fasttelefoni leverandør, så setter vi umiddelbart prisen lavere enn ditt alternativ.  (Prisgarantien gjelder ikke i forhold til telefonkort der man ringer et nummer og blir viderekoplet)

* Gjelder fasttelefon og inntil 100 minutter per måned. For dem som ringer svært mye og lenge må vi til utland inntil videre fakturere 49 øre per minutt utover de første 100 minutter pr måned. Gjelder til de fleste aktuelle land i verden. Samtaler til visse land med lite utbygd telenett er unntatt.